System cykliczny

System cykliczny związany jest z systematycznym wykonywaniem usługi przez naszą firmę dla Klienta zazwyczaj w okresach 3-5 letnich przewidzianych w umowach. Może to być zarówno rok roczna archiwizacja posiadanego zasobu archiwalnego, brakowanie dokumentacji przeterminowanej lub skanowanie dokumentacji bieżącej napływającej do archiwum. Terminy, częstotliwość oraz zakres wykonywania usług są zawsze szczegółowo ustalane z Klientem.