Nadzór nad archiwum

System ten polega na całkowitym przejęciu opieki nad archiwum zakładowym. Zalecany jest w dużych firmach i instytucjach w których ilość wytwarzanej dokumentacji pochłania dużo czasu pracownikowi oddelegowanemu do opieki nad archiwum, przez co nie jest w stanie terminowo wykonywać pozostałych sowich prac. W takim przypadku wyznaczony przez nas pracownik, który przebywa w Archiwum w ustalonych wcześniej terminach, przejmuje dokumentację z komórek organizacyjnych archiwizując ją sukcesywnie, wypożycza dokumentację już zarchiwizowaną, dba o porządek akt, przeprowadza brakowanie dokumentacji której ustawowy okres przechowywania upłynął.