Transport dokumentacji

Dzięki własnym środkom transportu Archiwa Górnośląskie Sp. z o.o. posiada możliwość przetransportowania dokumentacji na terenie całego kraju, bez względu, czy to od Klienta do siedziby naszej spółki w celu wykonania zleconych prac archiwizacyjnych, czy też z jednej siedziby Klienta do drugiej np. przy przeprowadzce. Dokumentacja odbierana jest za pomocą spisów zdawczo-odbiorczych i zwracana w nienaruszonym stanie.