Organizacja archiwów od podstaw

Pracownicy spółki Archiwa Górnośląskie Sp. z o.o. wspomagają zarówno jednostki samorządowe, oraz państwowe jak i spółki prawa handlowego podczas procedury organizacji archiwów zakładowych (składnic akt) od podstaw. Wówczas wedle potrzeb Klienta firma nasza opracowuje dokumentację niezbędną do przygotowania i przystosowania budynków lub lokali pod potrzeby archiwów zakładowych. Niniejsza dokumentacja uwzględnia wytyczne i zalecenia przedstawiane we wszystkich rozporządzeniach i normach dotyczących archiwizacji, przechowywania dokumentacji oraz organizacji pomieszczeń archiwalnych. Dokumenty te ułatwiają organizację archiwów od podstaw oraz zawierają informacje i zasady dotyczące postępowania z dokumentacją zgromadzoną w archiwum zakładowym, dzięki czemu dokumentacja ta przechowywana będzie w optymalnych warunkach.

W skład dokumentacji organizacyjnej wchodzą:

1)Projekt organizacyjny

2)Instrukcja technologiczna

Na zamówienie Klienta istnieje również możliwość zorganizowania przez naszą spółkę całości wyposażenia oraz zorganizowania remontu według potrzeb i wytycznych zawartych w dokumentacji organizacyjnej przygotowanej przez naszych pracowników.