Niszczenie dokumentacji (brakowanie)

Brakowanie dokumentacji jest niczym innym jak bezpiecznym, fizycznym zniszczeniem dokumentacji po upływie ustawowo przewidzianego okresu przechowywania dla poszczególnych rodzajów dokumentacji nieprzydatnej już do bieżącej działalności. Proces ten polega na wydzieleniu wśród przechowywanych dokumentów takich, które są już nieprzydatne oraz minął okres przez który muszą być przechowywane, następnie po uzyskaniu zgody dokumenty transportowane są w zaplombowanych pojemnikach lub workach do siedziby firmy, gdzie zostają poddane utylizacji w przemysłowych niszczarkach zgodnie z obowiązującą normą DIN 32757.