Genealogia

Pracownicy Spółki Archiwa Górnośląskie Sp. z o.o. posiadają wiedzę i doświadczenie dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie w imieniu klienta badań genealogicznych w Archiwach Państwowych, archiwach kościelnych, bibliotekach, muzeach etc. Wykonujemy zarówno pojedyncze kwerendy w celu odnalezienia jednej konkretnej osoby, jak i całe badania genealogiczne mające na celu odnalezienie przekazów pisanych dotyczących tak wielu przodków jak to możliwe, zarówno tych najbliższych jak i tych najdalszych.