Elektroniczne archiwum (e-archiwum)

W celu zapewnienia naszym klientom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w obsłudze archiwum nasi specjaliści są w trakcie opracowywania programów usprawniających pracę archiwum oraz pełen obieg dokumentów w jednostce.