Digitalizacja dokumentacji (skanowanie)

Digitalizacja dokumentacji jest to proces polegający na przekształceniu dokumentacji aktowej lub technicznej (papierowej) na postać elektroniczną za pomocą wyspecjalizowanych skanerów przeznaczonych do tego typu pracy. Dokumenty w takiej postaci udostępniane mogą być na nośnikach CD/DVD, dyskach zewnętrznych lub za pomocą sieci wewnętrznych czy internetu. Zdecydowaną korzyścią posiadania dokumentacji w postaci elektronicznej jest możliwość uzyskania szybszego dostępu do konkretnego dokumentu oraz możliwość korzystania z tego samego dokumentu przez kilka osób jednocześnie. Dodatkowo forma elektroniczna zapobiega zniszczeniom mechanicznym dokumentów, do których dochodzi podczas częstego korzystania z ich oryginałów. Do procesu digitalizacji wykorzystujemy wyspecjalizowany sprzęt w postaci skanerów, komputerów obrabiających obrazy dokumentów oraz oprogramowanie umożliwiające tą obróbkę. Skanowaniu podlegają zarówno dokumenty aktowe formatu A4 jak i dokumenty wielkoformatowe od A3 do A0 w postaci planów, map lub rysunków technicznych.