Archiwa Górnośląskie Sp. z o.o.

Archiwa Górnośląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach powołane zostały w październiku 2012 roku po  przekształceniu działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej pod nazwą Dziedzictwo Zakład usług genealogicznych, antykwarycznych i archiwalnych, w ramach której wykonywane były usługi w szeroko pojętej branży archiwalnej.

Zapotrzebowanie klientów na usługi z branży archiwalnej wraz z nowoczesną jej formą oraz chęć ciągłego doskonalenia się firmy skłoniły nas do powołania spółki kapitałowej, co z kolei było jednym z kroków na drodze ku poszerzeniu gamy usług oraz zapewnieniu jeszcze większej ich profesjonalizacji.

Właściciel wyżej wymienionej działalności mgr Piotr Barej absolwent studiów wyższych na kierunku historia ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie Śląskim został mianowany Prezesem Zarządu nowopowstałej spółki. Doświadczenie zdobywał już podczas studiów pracując pod okiem bardziej doświadczonych archiwistów oraz później w trakcie pracy zawodowej w ramach własnej działalności. Współpracował z Archiwami Państwowymi, instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi oraz spółkami prawa handlowego. Aktualnie swoją wiedzę i umiejętności przekazuje pracownikom spółki Archiwa Górnośląskie
Sp. z o.o. dla maksymalnego wykorzystania możliwości.

Siedzibą firmy są Tychy w województwie śląskim. Dzięki swemu dogodnemu położeniu oraz dobremu skomunikowaniu usługi wykonywane przez pracowników nie są ograniczone terenowo, świadczyć o tym może również fakt wykonywania prac archiwizacyjnych w innych województwach niż śląskie, tj. małopolskie, łódzkie czy kujawsko-pomorskie.

Dane Rejestrowe:

Archiwa Górnośląskie 

Sp. z o.o.

ul. Morcinka 16/61

43-100 Tychy

KRS: 0000439175

NIP: 646-292-88-40

Regon: 243094033

 

Kapitał zakładowy
30 000,00 zł

Rachunek Bankowy:
ING Bank Śląski
77 1050 1399 
1000 0090 3014 5313